เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัว

rating
฿1,700.00
  • Product Code:เทพเจ้าจีน
  • Availability:In Stock

เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัวการกราบไหว้บูชากวนอิม ด้วยเชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปักรักษา และให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา และขอให้ครอบครัวอยู่เย..

เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัว
การกราบไหว้บูชากวนอิม ด้วยเชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปักรักษา และให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ
อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา และขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งบนดอกบัว ทรงอยู่ในปางประทานพร เป็นปางที่เพิ่ง บำเพ็ญบารมีสำเร็จ เจ้าแม่กวนอิมเมื่อเป็นมนุษย์พระชาติสุดท้ายทรงเกิดในสมัยราชวงศ์ซิงหลิง
แห่งอาณาจักรซิงหลิงของจีนซึ่งอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ หรือ พระอมิตาพุทธ ของจีน จักรพรรดิเมี่ยวจวงผู้ปกครองอาณาจักรซิงหลิงมีพระธิดา ๓ องค์
องค์ที่ ๓ ชื่อ เมี่ยวซัน เป็นผู้มีเมตตาและชอบถือศีลกินเจ แต่เมี่ยวจวงผู้เป็นพระบิดาไม่เห็นด้วยและ พยายามขัดขวาง เช่นครั้งหนึ่งขณะที่พระธิดาเมี่ยวซันบำเพ็ญ
ที่เกาะโพวถ่อซัว ก่อนที่จะ สำเร็จโพธิจิต พระเจ้าเมี่ยวจวงได้ยกทัพใหญ่มาชัดขวาง บุกขึ้นเกาะทำลายบ้านเรือน เผา โรงเจของพระธิดา
แต่พระธิดาเมี่ยวซันไม่หนี พระอินทร์หรือเง็กเซียนฮ่องเต้ ต้องใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้พระธิดาลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วดับไฟทั้งหมด พระธิดาได้เทศน์โปรดจน
พระบิดาสำนึกบาปกลับใจหันมาบำรุงพระศาสนา ตอนพระธิดาเมี่ยวซันลอยลงมาจากอากาศ เง็กเซียนฮ่องเต้ได้เนรมิตดอกบัวมารองรับไว้ จึงปรากฏองค์สมมติ
พระแม่กวนอิมปางยืนบนดอกบัวขึ้น พระแม่กวนอิมปางบนดอกบัวนี้ เหมาะสำหรับอธิษฐานขอพร และขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good