หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคลือบทองคำแท้

rating
฿2,900.00
  • Product Code:พระคณาจารย์
  • Availability:In Stock

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคลือบทองคำแท้ “เวลามีชีวิตอยู่นี้  เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม และทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก เพราะหลังจากนี้แล้ว...เราตายแล้ว...เราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล”นี้...เป็น..

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคลือบทองคำแท้
“เวลามีชีวิตอยู่นี้  เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม
และทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก เพราะหลังจากนี้แล้ว...เราตายแล้ว...
เราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป เป็นตลอดอนันตกาล”
นี้...เป็นสัจจะวาจา ของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน   พ่อแม่ครูอาจารย์... องค์หลวงตา... ของปวงศิษย์ทุกคน
ที่ประกาศต่อชาวโลกอย่างองอาจกล้าหาญ กิตติศัพท์กิตติคุณกึกก้องกังวาล  ทำโลกธาตุให้สะเทือนสะท้าน  ดุจพระยาไกรสรสีหราชผู้เป็นจอมไพร
บันลือสีหนาทด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่  ภิกษุผู้เฒ่าในวัยอันชราภาพมากแล้ว ได้ประกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา
ดัวยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ล้ำค่าไม่มีประมาณ ก่อให้เกิดคุณูปการแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์    เปรียบหยาดน้ำฝนตกจากนภากาศ รดราดผืนพสุธาอันแห้งผาก...ให้ชุ่มฉ่ำเย็น ฉะนั้น
ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ช่วยเหลือเพื่อนสรรพชีวิตต่างในโลก สร้างคุณูปการ อันยิ่งใหญ่มากมาย เหมาะสำหรับมอบให้คนที่รัก เพื่อรำลึกถึงท่าน

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good