Buddha statue

Buddha statue

Showing 1 to 9 of 10 (2 Pages)

พระพุทธรูปปางวันพุธ (กลางวัน)(ปางอุ้มบาตร)

rating
฿2,300.00

พระพุทธรูปปางวันพุธ (กลางวัน)(ปางอุ้มบาตร)เป็นผู้ช่วยเหลือโลก สอนให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ คือผู้รู้ ผู้ช่วยผู้อื่น (ช่วยโลก)วันพุธ (กลางวัน)(ธาตุน้ำ) ปางอุ้มบาตร พุทธะ คือจิตผู้รู้แจ้งโลกต้องโปรดสัตว์ ช่วยเหลือผู้อื่น อุ้มบาตร คืออุ้มโลก ช่วยโลก คื..

พระพุทธรูปปางวันอังคาร (ปางนิพพาน หรือปางไสยาสน์)

rating
฿2,700.00

พระพุทธรูปปางวันอังคาร (ปางนิพพาน หรือปางไสยาสน์)วางกาย วางใจ คืนสู่โลกวันอังคาร (ธาตุลม) ปางไสยาสน์ (นิพพาน) ว่างจากเครื่องร้อยรัด อังคาร คือชีวิต คือการต่อสู้ มนุษย์เกิดมาเพื่อต่อสู้กับความทุกข์ ต่อสู้กับการเป็นอยู่อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ยารักษาโ..

พระพุทธรูปวันพฤหัสบดี (ปางสมาธิ)

rating
฿2,300.00

พระพุทธรูปวันพฤหัสบดี (ปางสมาธิ)คือจิตที่สงบนิ่ง จึงจะสามารถรู้ความเป็นจริงของชีวิต สามารถ พูด หรือสั่งสอน จากความรู้จริงวันพฤหัส (ธาตุดิน) คือผู้รู้เป็นครู เพื่อฝึกหัดผู้อื่น การเป็นครูต้องเป็นผู้รู้จริง ต้องสอนจากประสบการณ์จริง ต้องพูดจากตัวรู้ มิใ..

พระพุทธรูปวันศุกร์ (ปางรําพึง)

rating
฿2,300.00

พระพุทธรูปปางรำพึง ..

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

rating
฿9,000.00

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย..

พระพุทธรูปปางวันอาทิตย์ (ปางถวายเนตร)

rating
฿2,300.00

พระพุทธรูปปางวันอาทิตย์ (ปางถวายเนตร)นิรภัยทุกทิศ : ห้ามกาม ห้ามกาย ห้ามเกิดถ้าต้องการห้ามได้ต้องไปศึกษาพระประจําวันจันทร์วันอาทิตย์ (ธาตุไฟ) มนุษย์เราเกิดจากกามเป็นปางถวายเนตร คือให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่า มนุษย์ทุกชีวิตเกิดจากกาม โดยพุทธลักษณะท่านจึ..

พระแก้วมรกตฤดูร้อน

rating
฿3,000.00

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย..

Showing 1 to 9 of 10 (2 Pages)