TV & Video

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

แพะทองบนยู่อี่

rating
฿279.99

แพะทองบนยู่อี่แพะ สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ความรุ่งเรือง และความสำเร็จ คนจีนโบราณยกย่องให้แพะเป็นสัตว์มงคล หมายถึงโชคดี และความรุ่งเรือง จึงนิยมนำมาแทนคำอวยพรให้โชคดี ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรือง ยูอี่ มีความหมายว่า “ ตามที่ท่านต้องการ” หรือเป็นสั..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)